Nu är det dags för nystart på det här fina projektet, Stenungsund Resecentrum.
ELK har tidigare varit med i programhandlingsarbetet som startade för snart fyra år sedan.
Så det är väldigt roligt att vi får möjligheten att vara med nu och hjälpa Västfastigheter med systemhandlingen för Stenungsund Resecentrum.
Resecentrumbyggnaden är fördelad på två våningar och innehåller vänthall, toaletter, butik, utrymmen för förare samt teknikutrymmen.
I anslutning till resecentrumbyggnaden byggs ett skärmtak som länkar ihop byggnaden med bussterminalen. Bussterminalen har 12st lägen för bussangörning.