Indus

Indus

Indus Sverige ABs huvudanläggning är beläget i Arntorp utmed E6:an norr om Kungälv.

Den nya anläggningen innehåller en kombinerad kontors- och verkstadsbyggnad, lagerbyggnad, miljöstation, uppställningsyta och en stor solcellsanläggning.

ELK har bidragit med att projektera el- och telesystem, solcellsanläggning och ljusdesign.