ELK jobbar med teknisk och ekonomisk uppföljning gällande El- och telesystem av den nu pågående entreprenaden, för tillbyggnad av befintlig depå samt ny lagerbyggnad och rangeringsytor runt omkring.
Byggherre: Intea Fastigheter
Entreprenör: Serneke
Elentreprenör: Bravida i Skövde

Entreprenaden beräknas vara klar i slutet av 2024.