Om ELK

Företagsbeskrivning

Sedan starten 1980 har ELK varit ett ledande ingenjörsföretag som arbetar med projektering inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex.
kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät.
Vi arbetar även med ljusdesign för det offentliga rummet.

Kompetensutveckling för medarbetare är viktigt för ELK och därför prioriteras det mycket högt inom företaget.

Organisation

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.

ELK har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan därför på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

Vårt arbetssätt – ett intimt samarbete

Lyhördhet för kundens behov i uppdrag:

Fördel: Anpassade lösningar. Vi förstår kundens problem och unika situation.
Vinst: Kostnaden för utredningstid blir mindre. Skräddarsydda lösningar.

Spetskompetens, hög kompetensnivå:

Fördel: Rätt produkt. Smarta lösningar. Unika lösningar.
Vinst: Ny lösning med senaste teknik. Bättre totalekonomi.

Korta beslutsvägar:

Fördel: Kunden talar direkt med den som utför jobbet vilket innebär färre misstag/mindre felprocent. Detta i sin tur ger snabba svar.
Vinst: Färre personal som debiterar timmar ger bättre totalekonomi/installation. Mindre byråkrati och krångel/irritation.