Älvhögsborg Arena

Älvhögsborg Arena

Under 2017 började projektering av Älvhögsborg Arena.

Ombyggnationen är gjord i flera etapper där etapp 1 omfattade omklädningsrum till badanläggningen.

Etapp 2 omfattade barnlandskap, multibassäng samt varmbassäng.
Etapp 3 omfattade 25-metersbassäng samt relaxavdelning.
Byggnationen blir färdigställd under vår/sommar 2020.