ELK har genom åren varit med i projektering av kyrkor vid flertalet tillfällen.
I Ljuskultur kan man läsa om Örgryte gamla kyrka i Göteborg som var nominerad i svenska Ljuspriset 2020. ELK var med och projekterade Örgryte gamla kyrka. Du kan läsa mer om det projektet här.
Där är äldre styrsystem är utbytt mot nytt som ska fungera med befintlig samt ny belysning i kyrkan.

Bilden här ovan är tagen i Lerums kyrka. ELK har varit med i ett första skede och gjort en förstudie för belysningsåtgärder i kyrkan.