RC Haga och Korsvägen

RC Haga och Korsvägen

ELK är mycket stolta över att få vara med och bidra till ett av Göteborgs största och spännande projekt. Vi har projekterat systemhandling för Resecentrumbyggnaderna som är en del av huvuduppgångarna för Västlänkens stationer i Korsvägen och Haga.

Beställare är Västfastigheter/Västtrafik