Föreningar vi stöder

Det finns många föreningar som bidrar till samhället. Därför har ELK valt att stödja ett antal föreningar som vi tycker gör ett viktigt jobb.

BRIS

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle och många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet men så är det inte.
Det är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja.
BRIS är dessutom en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. Vidare är FN:s konvention om Barnets rättigheter ett viktigt riktmärke i det arbetet.

Bris hemsida

Grunden Bois

Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

Föreningen värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.

Grunden Bois hemsida