Scandic Landvetter

Scandic Landvetter

ELK i Göteborg har varit med i detta projekt och projekterat El‐ och Teleinstallationer. Vi har även inom projektet tagit fram fastighetens ljusdesignkoncept för allmänbelysning och skärmtak. Det maffiga skärmtaket, som utgörs av 600m2 bakombelysta flaggor, finns för allmän beskådan. Hotellet togs i bruk i maj 2021

(Foto: Scandic)