I enlighet med EU-kommissionens ekodesign- och RoHS-direktiv så var 2023 det år som bland annat lysrör och kompaktlysrör fasas ut till förmån för mer energieffektiva LED-alternativ.
Kompaktlysrör fasades ut redan i februari 2023 och lysrör har fasats ut i augusti 2023. Detta innebär att lysrör inte längre får importeras eller produceras i EU.
ELK medverkar just nu i flera projekt där man byter ut gamla ineffektiva lysrörsanläggningar till nya moderna och energieffektiva LED-alternativ.