Halmstad Regionbussterminal

Halmstad Regionbussterminal

För att skapa en knutpunkt mellan lokalbuss, regionbuss och tåg har man uppfört en regionbussterminal  i anslutning till Halmstad tågstation.

Bussterminalen består av 13st bussgater vilka är skyddade mot väder av ett skärmtak, skärmtaket inhyser även väntkurer för resenärerna och informationsdisplayer som visar aktuella avgångs- och ankomsttider för både buss och tåg.

ELK har projekterat el- och telesystem samt ljusdesign.

Beställare: Halmstad Kommun

(Foto: Ulf Celander)