För Kungsbacka kommun utför ELK besiktningsuppdrag på Skårbyskolan.
Skolan beräknas vara färdigställd före semestern så att verksamheten kan vara igång till höstterminens start.