Örgryte Gamla Kyrka

Örgryte gamla kyrka

På platsen för Örgryte gamla kyrka har det sedan 1000 år tillbaka funnits en kristen kyrka. Kyrkan ligger precis invid E6 och blir passerad av de flesta som kommer till Göteborg. Kyrkan är väl använd vid både dop, bröllop och begravningar men under 2017-2018 var behovet av renovering och restaurering av kyrkans dramatiska takmålningar stort.

Många år av smuts och eldning av stearinljus har gjort de vackra rokokomålningarna från 1700-talet mycket mörka och motiven framgår inte alltid. Den omfattande renoveringen tog ca 1 år och förväntningarna var stora på det mörka rummet.

I projektet har en ny ljussättningen tagits fram.
Ljussättningen i kyrkorummet omfattar:
– upplättande belysning av takets sceniska himmel- och helvetesscener
– förbättrat förrättningsljus och belysning av detaljer som altaret, predikstolen och orgeln.
Motivet i innertaket varierar kraftigt i kulör och motiv. Det gjorde att vi under projekteringen har fått genomföra flertalet provljussättningar för att säkerställa belysningens egenskaper.

Kyrkan slog på nytt upp sina dörrar vid påsk 2019.
Före denna stora renovering av kyrkan medverkade ELK vid framtagningen av den nya belysningen på den omgivande kyrkogården. De äldre stolparna är bevarade och försedda med nya lyktor.

(Foto: Ulf Celander)