Kvibergs krematorium

Kvibergs krematorium

Invigning av Kvibergs Krematorium fredagen den 10 november 2017, där ELK fått i uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram el- och telesystem samt ljusdesignkoncept.

Det nya krematoriet är anslutet till det befintliga krematoriet via två gångbroar mellan.

Utformningen av den nya byggnaden gör det enklare för begravningsentreprenörer vid avlämning samt enklare för anhöriga vid hämtning.