Gamlestadens pendeltågstation

Gamlestadens pendeltågstation

ELK i Göteborg har för Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Västtrafik varit med och planerat Knutpunkt Gamlestan.

ELK har arbetat med elsystem, hiss och arbetat med att ta fram ett belysningskoncept.

Driftsättning av Gamlestaden pendeltågstation 2012-12-09.

(Foto: Ulf Celander)