Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater

ELK har haft i uppdrag av Higab att förädla teaterlokalerna, restaurangen, barerna mm på Göteborgs Stadsteater.

Vi på ELK har jobbat med elsystem, ljussättning och telesystem.

Teatern är mycket komplex så stort arbete var i samråd med Ljus- och Teaterteknikansvariga.

(Foto: Kalle Sanner)