ELK har på uppdrag av BRF Ljuspunkten och BRF Ljusglimten tagit fram en kompletterande ljussättning av de båda bostadsrättsföreningarnas gemensamma innergård.
Projektets omfattning har varit ”från ax till limpa”
Under projektets gång har ELK utfört en del olika moment, bland annat:
Dags-och mörkerinventering av belysningen, provbelysning, framtagning av förfrågningsunderlag, behjälpliga vid upphandling av entreprenör, uppföljning under entreprenadtiden samt medverkat vid slutbesiktning.