Nu har detaljprojekteringen för Uddevalla Simhall startat igång.

ELK har i tidigare skede varit med i framtagande av ramhandlingar för el- och telesystem, transportsystem hiss samt solkraftsanläggning och kommer nu vara delaktiga i framtagande av bygghandlingar.

Anläggningen kommer bestå av en tävlingsbassäng, undervisningsbassäng samt småbarnsbassäng.

För att kunna alternera längden mellan 50m och 25m kommer tävlingsbassängen att vara delbar.
I anslutning till den djupa delen kommer ett hopptorn att finnas.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt bra samarbete med alla involverade i projektet!