Nu pågår arbeten för fullt att färdigställa nya hållplats Nordstan. Ett samverkansprojekt med Hisingsbron.

ELK har medverkat som ljusdesigner samt projektering av El och belysning.

 

Här riktas belysningen in för att få en god ljusbild i skärmtaken.