Projektering av kyrkor

projektering av kyrkor

ELK har genom åren varit med i projektering av kyrkor vid flertalet tillfällen.
I Ljuskultur kan man läsa om Örgryte gamla kyrka i Göteborg som var nominerad i svenska Ljuspriset 2020. ELK var med och projekterade Örgryte gamla kyrka. Du kan läsa mer om det projektet här.
Där är äldre styrsystem är utbytt mot nytt som ska fungera med befintlig samt ny belysning i kyrkan.

Bilden här ovan är tagen i Lerums kyrka. ELK har varit med i ett första skede och gjort en förstudie för belysningsåtgärder i kyrkan.


Hållplats Nordstan, ett samverkansprojekt med Hisingsbron

Nu rullar de första spårvagnarna vid den nya hållplatsen vid Nordstan, ett samverkansprojekt med Hisingsbron.

ELK har varit delaktiga i framtagande av handlingar för elsystem för hållplats Nordstan samt medverkat som ljusdesigner åt Västfastigheter.

Se (och hör) Sveriges Radios artikel angående den första spårvagnen som rullar över Hisingsbron enligt länk nedan:
https://sverigesradio.se/artikel/historiska-farden-har-rullar-forsta-sparvagnen-over-hisingsbron


Hållplats Nordstan

Nu pågår arbeten för fullt att färdigställa nya hållplats Nordstan. Ett samverkansprojekt med Hisingsbron.

ELK har medverkat som ljusdesigner samt projektering av El och belysning.

Här riktas belysningen in för att få en god ljusbild i skärmtaken.


Uddevalla simhall

Uddevalla simhall

Nu har detaljprojekteringen för Uddevalla Simhall startat igång.

ELK har i tidigare skede varit med i framtagande av ramhandlingar för el- och telesystem, transportsystem hiss samt solkraftsanläggning och kommer nu vara delaktiga i framtagande av bygghandlingar.

Anläggningen kommer bestå av en tävlingsbassäng, undervisningsbassäng samt småbarnsbassäng.

För att kunna alternera längden mellan 50m och 25m kommer tävlingsbassängen att vara delbar.
I anslutning till den djupa delen kommer ett hopptorn att finnas.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt bra samarbete med alla involverade i projektet!


Göteborgs Stadsteater – ny tredje scen

göteborgs stadsteater

Nu pågår installationer för fullt på Göteborgs Stadsteater – ny tredje scen inför slutbesiktning 4 juni.

Barerna blir färdigställda, lunchteaterscenen får nytt utseende och nya belysningsrår.

ELK medverkar till del med entreprenaduppföljning. Samtliga El- och Telesystem är projekterade av ELK.


Alingsås lasarett

alingsås lasarett

På Alingsås lasarett har ELK upprättat arbetsbeskrivning EL för byte av elledningar och komponenter till kylmaskin. Effektuttag utökas till 400Kw.
Uppdragsgivare är Västfastigheter.

Ramavtalsentreprenör EL utför under våren -21 arbetena.

alingsås lasarett