Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteater Göteborgs Stadsteater ELK har haft i uppdrag av Higab att förädla teaterlokalerna, restaurangen, barerna mm på Göteborgs Stadsteater. Vi på ELK har jobbat med elsystem, ljussättning och telesystem. Teatern är mycket komplex så stort arbete var i...