RC Haga och Korsvägen

RC Haga och Korsvägen

RC Haga och Korsvägen RC Haga och Korsvägen ELK är mycket stolta över att få vara med och bidra till ett av Göteborgs största och spännande projekt. Vi har projekterat systemhandling för Resecentrumbyggnaderna som är en del av huvuduppgångarna för Västlänkens...
Gamlestadens pendeltågstation

Gamlestadens pendeltågstation

Gamlestadens pendeltågstation Gamlestadens pendeltågstation ELK i Göteborg har för Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Västtrafik varit med och planerat Knutpunkt Gamlestan. ELK har arbetat med elsystem, hiss och arbetat med att ta fram ett belysningskoncept....
Halmstad Regionbussterminal

Halmstad Regionbussterminal

Halmstad Regionbussterminal Halmstad Regionbussterminal För att skapa en knutpunkt mellan lokalbuss, regionbuss och tåg har man uppfört en regionbussterminal  i anslutning till Halmstad tågstation. Bussterminalen består av 13st bussgater vilka är skyddade mot väder av...