Älvhögsborg Arena

Älvhögsborg Arena

Älvhögsborg Arena Älvhögsborg Arena Under 2017 började projektering av Älvhögsborg Arena. Ombyggnationen är gjord i flera etapper där etapp 1 omfattade omklädningsrum till badanläggningen. Etapp 2 omfattade barnlandskap, multibassäng samt varmbassäng.Etapp 3 omfattade...