Hotell Eggers

Hotell Eggers

Med snart 150 år på nacken är Hotell Eggers knappast ett nytillskott i Göteborg.
Hotellet, mitt på Drottningtorget, är omringat av hektisk kollektivtrafik med bl.a. Göteborgs Centralstation som närmsta granne. Under 2013 började det långa arbetet med att föra hotellet ur den mörka Göteborgsnatten och synliggöra dess närvaro på Drottningtorget.

Planerna på en fasadljussättning av anrika Hotell Eggers har funnits sedan många år tillbaka. Tidigt under 2013 påbörjade planerna för att byta ut och åtgärda husets äldre fönster samtidigt som fastighetsägaren, Higab, funderade på att ljussätta hotellet. Tanken som grodde slog slutligen rot och satsningen på en ljussättning av Hotell Eggers fyra fasader startade under sommaren 2013.

Hotell Eggers

Redan under 1850-talet öppnade Eggers föregångare hotellverksamhet på Drottningtorget. År 1883 tog Emil Eggers över verksamheten efter sin svärfar. Han döpte då om hotellet efter sig själv. Genom åren har hotellet bibehållit sin karaktär och utmärkta läge på Drottningtorget. Men under 1990-talet fick inte kollektivtrafiken längre plats runt huset varpå husets västra fasad sågade av och blev ersatt av ett modernt trapphus.

Förutsättningar

Den uppenbara platsbristen och närheten till bl.a. omgivande spårvagn ställde idéerna på sin spets redan tidigt. Beställarens önskemål handlade främst om att öka husets närvaro på Drottningtorget och hålla ner driftskostnaden med hjälp av energieffektiva belysningslösningar. I stilla takt vaknade tankarna på att skapa en fasadljussättning där risken för åverkan och vandalism blev minimerat samtidigt som hotellets varumärke och närvaro på torget blev förstärkt. Den svåraste utmaningen var hur man kunde montera armaturer utan onödiga håltagningar och kabelgenomföringar. Invändig dragning av kablage kom på tal men blev avfärdat snart då själva huset är kulturskyddat.

Lösningen

Idéskisser för respektive fasad blev framtagna. Och att noga utvärdera lösningarna vid en fullskalig provljussättning var av yttersta vikt. Lösningen som vår ljusdesigner presenterade utgick från användandet av kläm- och spännfäste monterat i gesimsrännan som löper längs tre av husets fasader. På fästet är två lösningar integrerat, ett mjukt släpljus riktat neråt på undre delen av fasaden samt ett upplättande ljus på översta våningsplanet.

Linjära armaturer är monterade på klämfästen för att ljussätta även det gröna taket.
Armaturerna för belysning av taket är vinklade för att även ljussätta smidesdetaljer upptill på huset. I den mer utsirade mittdelen av fasaden är detaljerna förstärkta med mindre, väl avbländade, spotlights monterade på en kort konsolarm. Den södra fasadens detaljer är förstärkta med flertalet mindre spotlights, monterade nertill på pelarna.

Ljussättningen av den moderna västra fasaden avviker från de övriga tre fasaderna genom användandet av en LED-lösning med RGB. I trapphuset är armaturer monterade på befintlig konstruktion för ett mjukt släpljus på den inre fasaden. Som kronan på verket ljussattes även den svenska flaggan som står på staket. I den slutliga installationen blir hela fasadlösningen försörjd med kablage från vinden. Kablage är draget via ränndalar och stuprör, precis som vid provljussättningen.

Provbelysning av Hotell Eggers

Att utvärdera lösningen i fullskala var under hela projektet i fokus. Framtagningen av montagedetaljer som ej kräver permanent fastsättning bidrog till det omfattande provmontaget.
Under totalt 6 veckor, i oktober- november 2014, blev den föreslagna lösningen monterad på del av den östra fasaden och i trapphuset (fasad väster) blev samtidigt den moderna RGB-belysningen monterad och utvärderad. De mindre spotlightsen för förstärkt belysning på mer detaljerade delar av fasaden blev utvärderade i samband med upp- och nermontering av provljussättningen. Kablagedragning från vind via rännor och stuprör bidrog till att verksamheten kunde fortgå med minimala störningar. Det lyckade utfallet av provbelysningen bidrog till att små detaljer blev justerade innan utskick av handlingen.

Utmaningen

Fasadljussättningen av hotellet bjöd på många utmaningar. Ständig dialog mellan beställare, leverantör, installatör och ljusdesigner har varit en framgångsfaktor för att skapa effektiva lösningar. Vidareutveckling av detaljer under projektets gång och framförallt montagelösningar bidrog till det mycket lyckade resultatet. Fastän framtagningen av montagedetaljer med tillhörande avbländning blev kraftigt försvårat av Hotell Egger historiska karaktär då inga mått och vinklar var de andra lika. Den komplexa trafiksituationen kring huset bidrog även till att installation och åtkomlighet blev avsevärt svårare.

I mars 2015, strax innan den stora invigningen, ägde den slutliga injusteringen av fasadljussättningen rum. Projektet har då pågått under ca 1 ½ år och stundtals legat nere.
Nattetid står nu hotellet i en ljusare skrud vilket bidrar till dess starkare närvaro på Drottningtorget

Beställare: Higab
(Foto: Ulf Celander)