Örgryte gamla kyrka

Arbetet i Örgryte Gamla kyrka fortlöper och det invändiga arbetet är i full gång. Örgryte gamla kyrkaInom kort kommer ELK hålla en kompletterande provbelysning för att säkerställa ljussättningen efter takets restaurering.

Örgryte gamla kyrka