Föreningar vi stöder

 

BRISbris0013_banner_liggande_bronssupporter_2017

BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte.

BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

www.bris.se

 


ENS2000 – Ett narkotikafritt Sverigeensloggamedium

ENS 2000 har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger, missbruk och åtgärdsprogram.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ambition att arbeta folkbildande i drog- och missbruksfrågor.

www.ens2000.se

 


Grunden Boisgboislogo

Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.

www.grundenbois.se

 


 

Svenska Parasportförbundetdiplom_parasport

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

www.parasport.nu


 

 

 

 

Tipsa en vän!

Comments are closed.