Utvecklingen av den nya stationen och nya Getteröbron i Varberg pågår för fullt!
Tillsammans med Abako Arkitekter medverkar ELK med framtagning av Ljusdesign-koncept och belysning för den nya perrongmiljön och Getteröbron.

Varbergs nya station är planerad att vara i bruk 2024. Den nya Getteröbron är i bruk för bilister redan idag.