På Alingsås lasarett har ELK upprättat arbetsbeskrivning EL för byte av elledningar och komponenter till kylmaskin. Effektuttag utökas till 400Kw.

Uppdragsgivare är Västfastigheter.

Ramavtalsentreprenör EL utför under våren -21 arbetena.