Trafikverkets Arkitekturpris 2017

Sedan 2011 har Trafikverket delat ut sitt arkitekturpris för att lyfta exempel på modern infrastruktur.
”Priset premierar både utformning och hur projektet fungerar – de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion.”

Älvängens station i Ale kommun är en av de nominerade till priset.
En del av juryns motivering lyder: ”Älvängens station är en av Alependelns fem stationer mellan Göteborg och Trollhättan, utformade med ett samlat konceptuellt helhetsgrepp. Älvängens station har en tydlig stadsutvecklingspotential. ”

Alvangen
Bild lånad från https://www.arkitekt.se/nominerade-till-trafikverkets-arkitekturpris-2017/

ELK har på uppdrag av Västtrafik varit en del i teamet i projektet och ansvariga från ELK har varit Tommy Gustafsson och Daniel Ryberg.

Den 28 november sker prisutdelningen under Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm där ELK kommer att närvara med 2st representanter.

Läs mer på arkitekt.se om priset och de övriga nominerade.