Marstrands Havshotell

Hotellet ska byggas för att få fler hotell- och konferensrum, utökad matsal med ny bar och café, ny lounge med tillhörande butiksyta samt lokaler för gym och yoga.

ELK utför projektering av el- och telesystem där kontrakterade entreprenörer är med från start.

frg Marsstrand 01

Visualisering: Wingårdhs arkitektkontor

Våra ljusdesigners ska bland annat ljussätta fasad, balkonginklädnad och undertak i loungen som även sträcker sig ut på undersida balkonger.

5 juli 2017


 

Bangårdsgatan i Mölndal

ELKs ljusdesigners har varit i Kållered på ljusinventering inför kommande arbete med belysning av gång- och cykelstråk längs Bangårdsgatan i Mölndal.

bangardsgatan-1
Projektet utförs i samarbete med Atkins.

bangardsgatan2-1