Kvibergs Krematorium

Onsdag 20 april medverkade ELK vid första spadtaget av det nya Krematoriet.

kvibergskrematorium1  kvibergskrematorium2

Efter ceremonin var det lite mingel med snittar och cider i Svenska Kyrkogårdsförvaltningens lokaler på området.


 

Kvibergs Krematorium

I augusti startades färdigprojektering av det nya krematoriet på Kviberg.

Bild: Erséus Arkitekter

 

Det nya  krematoriet kommer att vara anslutet till det befintliga krematoriet via två gångbroar mellan.

Utformningen av den nya byggnaden gör det enklare för begravningsentreprenörer vid avlämning samt enklare för anhöriga vid hämtning.

ELK har fått i uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram färdigt förfrågningsunderlag för el- och telesystem samt framtagning av ljusdesignkoncept.

2015-09-04