Resecentrum Korsvägen och Resecentrum Haga

Interiör Korsvägen

ELK är mycket stolta över att få vara med och bidra till ett av Göteborgs största och spännande projekt.Korsvägen RC

Vi är nu i slutfasen av projekteringen för systemhandling för Resecentrumbyggnaderna som är en del av huvuduppgångarna för Västlänkens stationer i Korsvägen och Haga.Haga RC

Beställare är Västfastigheter/Västtrafik och vi från ELK vill tacka alla inblandade i de båda projektgrupperna för ett gott samarbete.