Askims församling

askims_forsamling-1

Askgravlunden är nu i princip färdigställd. På bilden syns också den pågående byggnationen av Askims församlingshem i bakgrunden.

ELK har, på uppdrag av Svenska Kyrkan, deltagit vid projekteringen av det nya församlingshemmet och askgravlunden.

15 nov 2016


 

Askims församling

ELK har deltagit vid projektering av det nya församlingshemmet och askgravlund som kommer att låta byggas i anslutning till Askims kyrka.
Askims församling är en av Göteborgs största församlingar och omfattar idag 3 kyrkor.

Projektet omfattar projektering av el- och telesystem samt framtagning av ljusdesignkoncept för både församlingshem och askgravlund

tölö kyrka LjusplanAskgravlund

Bild och illustration: Petra Sandberg

Det första spadtaget togs den första advent och därmed är  entreprenaden nu igång med planerat färdigställande