Angered Resecentrum

Angered Resecentrum

Angered Resecentrum vann Trafikverkets Arkitekturpris!
ELK är mycket stolta över att fått vara en del i utvecklingen.

Så ett stort grattis till Angered resecentrum och samtliga som gjort denna fina byggnad möjlig!

Angered resecentrum

I projektet har ELK bidragit med bland annat ljusdesign samt projektering av el- och telesystem för byggnaden.

Angered resecentrum