Referensprojekt – Vård/omsorg

Neuberghska Ålderdomshemmet

Beställare: Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet

Projektet avser om- och tillbyggnad av Neuberghska Hemmet. Bestående av utökning av antalet vårdlägenheter, tillkommande seniorlägenheter, tillkommande skola samt utökning av förskola dessutom tillkommer en idrottshall.

Ombyggnad av personalutrymmen och vårdlägenheter. Total yta som berördes är ca 3500kvm. Fastighetsbildningen kommer att vara 3-dimensionell, dvs olika fastighetsägare i höjdled. Säkerheten kring fastigheten förstärks upp.

Båtsman Grås gata

Beställare: Medichus

Medichus gör en ombyggnad av Båtsman Grås gata 4 från särskilt boende till daglig verksamhet.

ELK gör en inventering och omprojektering av anläggningen av el- och telesystem till en modern daglig verksamhet för människor med särskilda krav.

Kungsladugårdshemmet

Beställare: Lokalsekretariatet

Ombyggnad till 2 avd förskola samt 12st bostäder med särskild service.