Referensprojekt – Skola/utbildning

Johannebergsskolan / Bjurslättskolan

Johannebergsskolan bjurslättsskolan

Gårdsmiljöerna vid Johannebergs‐ och Bjurslättsskolan är slitna och har flertalet år på nacken.

bjurslättsskolan

Lokalförvaltningen i Göteborg påbörjar under sommaren 2014 en renovering av skolgårdar och lekytor för att ge en mer inspirerande och kreativ lekmiljö för de båda låg‐ och mellanstadieskolorna.

För båda projekten har ELK tagit fram den nya ljussättningen med tillhörande tekniska underlag.

Kärralundskolan

kärralund.jpgBeställare: Göteborg Stad Lokalsekretariatet

Om och tillbyggnad av Kärralundsskolan som är en F-9 skola med lokaler för särskolan. Skolan renoveras och fräschas upp samt “handikappanpassas”.
Vinden inreds med fläktrum samt skollokaler. Mellan skolan och gymnastiksalen byggs en ny byggnad i ett plan som rymmer bland annat syslöjd och musiksal. Köket har byggts om.
ELK har utfört detaljprojektering för el- och telesystem
samt hiss.

Dalslundskolan

Beställare: Burlövs kommun

Vi projekterar aktivitetsbelysning för skateboardramp samt beachvolleybollplan. Vi gör ljusvisualiseringar och komfortljus i umgängesytor.

Projekteringen gäller även en mediaplats inklusive ljud- och bildanläggning.

Nya Lundenskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet

Om- och tillbyggnad av Nya Lundenskolan som är en 6-9 skola. Skolan renoveras och fräschas upp samt “handikappanpassas”.

Vinden inreds med fläktrum och köket fräschas upp. ELK har utfört detaljprojektering för el- och telesystem samt hiss.

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium

Beställare: Platzer AB/Peab Sverige AB

Plan 2 och 3 i gamla Tingsrätten Göteborg (Postgatan 5) byggs om för att bli gymnasieskola. ELK har projekterat el- och telesystem med tonvikt på energieffektivisering i form av närvarostyrningar samt dagsljuskompensation.

Inflyttning hösten 2011.

Rytmus Musikergymnasium

Beställare: Platzer AB/Peab Sverige AB

Källarplan, markplan samt plan 1 i gamla Tingsrätten Göteborg (Postgatan 5) byggs om till musikgymnasium.

ELK har projekterat el- och telesystem med tonvikt på energieffektivisering i form av närvarostyrningar samt närvarostyrningar.

Inflyttning hösten 2011.

Malmö Högskola

Beställare: Joint Venture Orkanen

Malmö Högskola, ny byggnad för lärarutbildning och bibliotek. På uppdrag av Joint Venture Orkanen (tyskt byggkonsortium bestående av Heitkamp och Oetken) har ELK utfört projektledning (platschef) för el- och telesystem samt samordning av teknikinstallationer.