Referensprojekt – Resecentrum/knutpunkter

Gamlestaden RC
referensprojekt gamlestanResecentrum

För Västtrafik räkning är ELK med och tar fram en Systemhandling för ett nytt resecentra i Gamlestaden. Gamlestaden RC kommer bli en viktig knutpunkt där både tåg, spårväg och buss möts. Byggnaderna är på ca 17500kvm och inrymmer resenärsytor, butiker, café, övriga verksamheter och kontor. 2013-09-16

Gamlestadens Pendeltågstation

gamlestan4ELK i Göteborg har för Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Västtrafik varit med och planerat Knutpunkt Gamlestan som togs i drift 2012-12-09.

ELK har arbetat med elsystem, hiss och arbetat med att ta fram ett belysningskoncept. (Foto: Ulf Celander)

Amhults Resecentrum

Amhult_RC_1

Amhults‐området invid Torslandas gamla flygplats växer fram i rasande takt. Under sommaren 2014 väntas Amhults Resecentrum stå klart och över bli ett nav i kollektivtrafiken på Hisingen. ELK har för Västtrafik AB varit EL‐projektör samt tagit fram byggnadens fasadljussättning.

Trollhättan Resecentrum

Trollhattan_RC_1 Trollhattan_RC_2

ELK projekterade, på uppdrag av Västtrafik AB, om‐ och tillbyggnationen av den nya bussangöringen vid Trollhättans Resecentrum.

Halmstad Regionbussterminal

halmstad_skärmtak3Beställare: Halmstad Kommun

För att skapa en knutpunkt mellan lokalbuss, regionbuss och tåg uppfördes en regionbussterminal  i anslutning till Halmstad tågstation. Bussterminalen består av 13st bussgater vilka är skyddade mot väder av ett skärmtak, skärmtaket inhyser även väntkurer för resenärerna och informationsdisplayer som visar aktuella avgångs- och ankomsttider för både buss och tåg.

Amhults Bussterminal

amhult_bussBeställare: Västtrafik AB

ELK har just färdigställt en systemhandling gällande belysning  samt EL och Telesystem.
Färdigprojektering för en utförandeentreprenad startar i mars och beräknas vara klar i Maj-12. Möjlig byggstart i  aug-sept.-12 med en bedömd byggtid på 9 månader.

Ale Pendeltågstationer
ale_pendel.jpgBeställare: Västtrafik AB

För Västtrafiks räkning har ELK projekterat fem stycken pendeltågstationer. ELK har svarat för belysningens utformning på pendelparkeringar och i stationernas närhet på samhällssidan.

ELK medverkade under entreprenadtiden med teknisk support.

Invigning av Gamlestadens Pendeltågsstation, Ale Pendeltågstationer och Älvängens Resecentrum hölls söndagen den 9 december 2012 hölls invigningen av ny väg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Lasse Kronér och Jessica Andersson och var med under invignings­ceremonierna, det var en rullande invigning med start i Gamlestaden i Göteborg, vidare till Älvängen, sen Lödöse Södra för att avslutas i Trollhättan.