Referensprojekt – Kyrkor/slott

Amhults kyrka

Amhults_kyrka_1 Amhults_kyrka_2 kyrkor

I Göteborgs nya stadsdel Amhult i Torslanda pågår byggnationen av Amhults kyrka för fullt.Amhults kyrka blir en av tre kyrkor i Torslanda‐Björlanda församling och tänkt som ett modernt och flexibelt komplement till de medeltida kyrkorna i Torslanda och Björlanda.

ELK har på uppdrag av Svenska kyrkan i Göteborg ansvarat för EL‐projekteringen i projektet. Amhults kyrka förväntas stå klar under senare delen av 2014.

Svenska Kyrkan i Göteborg

För både Svenska kyrkans Fastighets- och kyrkogårdsförvaltnings räkning är ELK med och tar fram underlag inför stundande utbyte av äldre belysningsarmaturer med kvicksilver.

Totalt omfattar utbytet ca 40 objekt med varierande antal belysningsstolpar.
Utbytet föranleds av EU:s utfasning av ineffektiva och miljöfarliga ljuskällor. Fr.o.m. april 2015 förbjuds kvicksilverlampan och bidrar till att många äldre anläggningar behöver uppdateras med moderna och energieffektiva ljuskällor.

Stampens kyrkogård
Stampens Kyrkogård
Tuve kyrka
Tuve Kyrka/kyrkogård

 

 

 

 

 

St Gabriels församling

St Gabriels församling

Församlingen i St Gabriels församling är trångbodda och för tillfället pågår arbetet med den planerade utbyggnaden bestående av en ny kyrksal, ett anslutande kyrktorg samt ett källarplan som senare kommer inredas. ELK har utöver en rambeskrivning för de nya el-, tele- och transportsystemen arbetat fram ett ljusdesignkoncept. I St Gabriels kyrka har stor vikt lagts på att skapa en genomtänkt och passande belysningslösning.

Kyrksalens stora rymd framhävs genom ett homogent uppljus i det välvda taket samtidigt som modernt utformade kronor står för rummets allmänljus. Lösningarna görs lätthanterliga och användarvänliga genom ett KNX-styrsystem med manöverpaneler med förinställda ljusscenarier. De genomtänkta lösningarna med det lilla extra uppnås samtidigt som målet att uppnå en låg energikonsumtion och långa bytesintervaller infrias.

Östra Kyrkogården

Beställare: Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning

ELK gjorde ljusdesignen för den nya askgravlunden och vissa befintliga delar.

Tjolöholms Slott

Beställare: Stiftelsen Tjolöholms Slott

tjolöholms slottI december 2007 har ELK på uppdrag av Stiftelsen Tjolöholms Slott ljussatt slottet och dess omgivningar.

Designen var tänkt som en slinga som började vid Storstugan och avslutades i slottsträdgården. Anläggningen innefattade ett femtiotal armaturer.

Gustavi Domkyrka

Beställare: Svenska Kyrkan i Göteborg

ELK har utfört slutbesiktningar gällande El, Tele, Transport (hissar) och säkerhetssystem.

Har föreslagit åtgärder samt kostnadsberäknat tänkta installationsförändringar inför renovering av kyrkan inför 200-årsjubileum 2015.