Referensprojekt – Industri/kontor

Hasselbladhuset

Hasselbladhuset, Norra Älvstranden, Göteborg
hasselbladFärdigställande: Anläggningen togs i bruk i juni 2003.
Anläggningen invigdes av Konungen den 2:a oktober och utgjorde huvudkontor för Hasselblads verksamhet omfattande administration, produktion, forskning, lager, kontor, utställning samt allmänna utrymmen.
Stora krav på estetiska kvalitéer har ställts och en medveten ambition har varit att huset skall associera till kamerans färger i svart och metall. En ambition som även följt med i inredning och belysningsarmaturers utseende.

Gulves

Beställare: AB Bygg-Triangeln

Nybyggnad av utställnings- och försäljninghall. Inflyttning sommaren 2008.

Kanalhuset

Beställare: SR/SVT

Kanalhuset 030På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB och i samråd med Sveriges Radio och Sveriges Television med respektive teknikansvariga har vi projekterat om- och tillbyggnad av fd Hasselbladshuset på Norra Älvstranden till ett nytt mediahus för SR och SVT.