Referensprojekt – Bilvårdsanläggningar

Varbergs Bildepot

VarbergsBildepot_1 Bilvårdsanläggningar
Visualiseringar: Johnels & Moberg Arkitekter

Tillsammans med Johnels & Moberg Arkitekter har ELK projekterat det nya lastbilscentret vid Varbergs Bildepot.

VarbergsBildepot_3

 ELK har ansvarat för de utformning av de El-tekniska systemen samt det in-/ utvändiga belysningskonceptet.

Hyundai Bilexpo

ELK har projekterat ett antal Hyundaianläggningar runt om i landet.

Tillsammans med Johnels & Moberg Arkitekter tog ELK även fram belysningskoncept för Hyundai i Sverige.

Daimler Chrysler, Malmö

Beställare: Daimler Chrysler Sverige AB

Ombyggnad av bilvårdsanläggning för Mercedes Benz. ELK utförde projekteringn av följande anläggningstyper: Belysning, Allmän kraft, Telefoni, Datanät, Passagekontroll, Inbrottslarm