Referensanläggningar

ELK-företagen arbetar med projekt för industri, offentlig förvaltning och privata företag.
Nedan finner ni några utvalda projekt som vi arbetar med för närvarande.
Kontakta oss om ni vill ha ytterligare information om de tjänster vi erbjuder.

 

 

Resecentrum/Knutpunkter

 

Gamlestaden RC
gamlestanResecentrum

För Västtrafik räkning är ELK med och tar fram en Systemhandling för ett nytt resecentra i Gamlestaden. Gamlestaden RC kommer bli en viktig knutpunkt där både tåg, spårväg och buss möts.   Byggnaderna är på ca 17500kvm och inrymmer resenärsytor, butiker, café, övriga verksamheter och kontor. 2013-09-16

 

 

Gamlestadens Pendeltågstation

gamlestan4ELK i Göteborg har för Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Västtrafik varit med och planerat Knutpunkt Gamlestan som togs i drift 2012-12-09.

ELK har arbetat med elsystem, hiss och arbetat med att ta fram ett belysningskoncept.

(Foto: Ulf Celander)

Amhults Resecentrum

Amhult_RC_1

Amhults‐området invid Torslandas gamla flygplats växer fram i rasande takt. Under sommaren 2014 väntas Amhults Resecentrum stå klart och över bli ett nav i kollektivtrafiken på Hisingen. ELK har för Västtrafik AB varit EL‐projektör samt tagit fram byggnadens fasadljussättning.

 

 

 

Trollhättan Resecentrum

Trollhattan_RC_1 Trollhattan_RC_2

ELK projekterade, på uppdrag av Västtrafik AB, om‐ och tillbyggnationen av den nya bussangöringen vid Trollhättans Resecentrum.

 

 

 Halmstad Regionbussterminal

halmstad_skärmtak3Beställare: Halmstad Kommun

För att skapa en knutpunkt mellan lokalbuss, regionbuss och tåg uppfördes en regionbussterminal  i anslutning till Halmstad tågstation. Bussterminalen består av 13st bussgater vilka är skyddade mot väder av ett skärmtak, skärmtaket inhyser även väntkurer för resenärerna och informationsdisplayer som visar aktuella avgångs- och ankomsttider för både buss och tåg.

 

Amhults Bussterminal

amhult_bussBeställare:Västtrafik AB

ELK har just färdigställt en systemhandling gällande belysning  samt EL och Telesystem.
Färdigprojektering för en utförandeentreprenad startar i mars och beräknas vara klar i Maj-12. Möjlig byggstart i  aug-sept.-12 med en bedömd byggtid på 9 månader.

 

Ale Pendeltågstationer
ale_pendel.jpgBeställare: Västtrafik AB

För Västtrafiks räkning har ELK projekterat fem stycken pendeltågstationer. ELK har svarat för belysningens utformning på pendelparkeringar och i stationernas närhet på samhällssidan.

ELK medverkade under entreprenadtiden med teknisk support.

Invigning av Gamlestadens Pendeltågsstation, Ale Pendeltågstationer och Älvängens Resecentrum hölls söndagen den 9 december 2012 hölls invigningen av ny väg och järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Lasse Kronér och Jessica Andersson och var med under invignings­ceremonierna, det var en rullande invigning med start i Gamlestaden i Göteborg, vidare till Älvängen, sen Lödöse Södra för att avslutas i Trollhättan.

 

 

 

Läs mer

 

Skola/Utbildning

Johannebergsskolan / Bjurslättskolan

Johannebergsskolanbjurslättsskolan

 

 

 

 

 

 

Gårdsmiljöerna vid Johannebergs‐ och Bjurslättsskolan är slitna och har flertalet år på nacken.

Lokalförvaltningen i Göteborg påbörjar under sommaren 2014 en renovering av skolgårdar och lekytor för att ge en mer inspirerande och kreativ lekmiljö för de båda låg‐ och mellanstadieskolorna.

bjurslättsskolanFör båda projekten har ELK tagit fram den nya ljussättningen med tillhörande tekniska underlag.

 

 

 

 

 

 

Kärralundskolan

kärralund.jpgBeställare: Göteborg Stad Lokalsekretariatet

Om och tillbyggnad av Kärralundsskolan som är en F-9 skola med lokaler för särskolan. Skolan renoveras och fräschas upp samt ”handikappanpassas”.
Vinden inreds med fläktrum samt skollokaler. Mellan skolan och gymnastiksalen byggs en ny byggnad i ett plan som rymmer bland annat syslöjd och musiksal.
Köket har byggts om.
ELK har utfört detaljprojektering för el- och telesystem
samt hiss.

 

Dalslundskolan

Beställare: Burlövs kommun

Vi projekterar aktivitetsbelysning för skateboardramp samt beachvolleybollplan. Vi gör ljusvisualiseringar och komfortljus i umgängesytor.

Projekteringen gäller även en mediaplats inklusive ljud- och bildanläggning.

 

Nya Lundenskolan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalsekretariatet

Om- och tillbyggnad av Nya Lundenskolan som är en 6-9 skola. Skolan renoveras och fräschas upp samt ”handikappanpassas”.

Vinden inreds med fläktrum och köket fräschas upp. ELK har utfört detaljprojektering för el- och telesystem samt hiss.

 

Mikael Elias Teoretiska Gymnasium

Beställare: Platzer AB/Peab Sverige AB

Plan 2 och 3 i gamla Tingsrätten Göteborg (Postgatan 5) byggs om för att bli gymnasieskola. ELK har projekterat el- och telesystem med tonvikt på energieffektivisering i form av närvarostyrningar samt dagsljuskompensation.

Inflyttning hösten 2011.

 

Rytmus Musikergymnasium

Beställare: Platzer AB/Peab Sverige AB

Källarplan, markplan samt plan 1 i gamla Tingsrätten Göteborg (Postgatan 5) byggs om till musikgymnasium.

ELK har projekterat el- och telesystem med tonvikt på energieffektivisering i form av närvarostyrningar samt närvarostyrningar.

Inflyttning hösten 2011.

 

Malmö Högskola

Beställare: Joint Venture Orkanen

Malmö Högskola, ny byggnad för lärarutbildning och bibliotek. På uppdrag av Joint Venture Orkanen (tyskt byggkonsortium bestående av Heitkamp och Oetken) har ELK utfört projektledning (platschef) för el- och telesystem samt samordning av teknikinstallationer.

 

Läs mer

 

Vård/Omsorg

Neuberghska Ålderdomshemmet

Beställare: Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet

Projektet avser om- och tillbyggnad av Neuberghska Hemmet. Bestående av utökning av antalet vårdlägenheter, tillkommande seniorlägenheter, tillkommande skola samt utökning av förskola dessutom tillkommer en idrottshall.

Ombyggnad av personalutrymmen och vårdlägenheter. Total yta som berördes är ca 3500kvm. Fastighetsbildningen kommer att vara 3-dimensionell, dvs olika fastighetsägare i höjdled. Säkerheten kring fastigheten förstärks upp.

 

Båtsman Grås gata

Beställare: Medichus

Medichus gör en ombyggnad av Båtsman Grås gata 4 från särskilt boende till daglig verksamhet.

ELK gör en inventering och omprojektering av anläggningen av el- och telesystem till en modern daglig verksamhet för människor med särskilda krav.

 

Kungsladugårdshemmet

Beställare: Lokalsekretariatet

Ombyggnad till 2 avd förskola samt 12st bostäder med särskild service.

 

Läs mer

 

Sport- Bad- och Fritidsanläggningar

Askimsbadet

askimsbadet

 

Idrott- och föreningsförvaltningen har i uppdrag att se över Askimsbadets funktionsbyggnader som i dagsläget är i stort behov av upprustning. För besökande till Askimsbadet skall det uppföras en ny ekonomibyggnad med dusch,- omklädnings- och WC- faciliteter samt kontorsyta för Idrott- och föreningsförvaltningen.

ELK har utöver en systembeskrivning för de nya el-, telesystemen arbetat fram ett ljusdesignkoncept.

 

 

 

 

Slottskogsvallen

För Göteborgs Stad, Idrott och Förening, jobbar vi med en förstudie för att rusta upp Slottsskogsvallen.

 

Valhalla Sport

Beställare: GotEvent AB

Ombyggnad och upprustning av entré som snyggas till med nya ytskikt, nytt skärmtak och ny belysning.

 

Frölundaborg

På uppdrag av PEAB, Frölunda HC har vi projekterat el- och telesystem för ombyggnad och tillbyggnad av Frölundaborg.

Den norra och västra sidan av Frölundaborg byggs ut med en tillbyggnad i två respektive tre våningsplan, plan 1 får nya utrymmen för omklädnings- och behandlingsrum samt ett gym och rehabiliteringspool. Plan 2 inrymmer en ny entréhall samt kontor och konferenslokaler. På plan 3 byggs en ny restaurang. Den östra sidan byggs ut med en ny minirink för målvaktsträning.

frolundaborg Bild: Krook & Tjäder

Hela byggnaden har genomgått en total sanering av alla befintliga el- och telesystem, även den gamla transformatorstationen som tidigare var lokaliserad inne i byggnaden har tagits bort och ersatts av en ny transformatorkur. Några av de system som har installerats i fastigheten är ett lågspänningsställverk, ett installationsbussystem KNX för larmhantering och belysningsstyrning, nät för överförning av media, passage- och inbrottslarmssystem samt matchbelysning för isrinken.

 

Lundbybadet

Beställare: IOFF

”Lundbybadet lyser upp Hisingen under mörka kvällar”.

Lundbybadet har något för alla; gammal och ung, nybörjare och elit, privatpersoner och organisationer. Anläggningen, som är en del av Hisingens Idrotts- och Hälsocentrum, som består av tre välkända anläggningar; Lundbybadet, Rambergsvallen och Rambergsrinken.

Lundbybadet har utöver själva badet ett gym med mängder av aktiviteter, t.ex. aerobics, spinning och gympa, frisör och hudvård och ett café. här finns och också Primärvården med rehabilitering och sjukgymnastik samt konferensrum med plats för ca 20 personer med utsikt över Rambergsvallen.

ELK har utfört förstudie och detaljprojektering: Utbyggd högspänningsfördelning nytt ställverksrum med tillhörande tranformator.

Belysningsinstallationer inomhus och utomhus, teleinstalltioner inkl brandlarm säkerhetssystem med inbrottslarm och passagesystem med tillhörande bad och kassaregister. Fastigheten styrs via en digital installationsbus uppbyggd kring EIB-teknik.

Läs mer

 

Flygplatser/Hamnar

Landvetter Airport

 

Donsö Fiskhamn

Beställare: Donsö Fiskehamnsförening UPA

ELK har utrett kraftförsörjningar samt projekterat en ny servis. Hamnen är dels en privatbåthamn samt att den har kapacitet och resurser för att förse yrkesflottan i form av allt från fiskebåtar och skärgårdsbåtar till tankfartyg med landström.

Anläggningen består av clippskåp, uttagspollare, elcentraler inklusive tillhörande ledningar samt belysning och kraft och belysning i sjöbodar. Samtliga uttag i uttagspollare och sjöbodar är försedda med energimätare för att var och en av båtägarna skall kunna påverka sin miljöpåverkan och kostnader. Permanenta båtplatser är utförda med fjärravlästa elmätare med manövermöjlighet och avläsningsmöjlighet via dator, telefon och hamnkontor. ELK har även i detta projekt varit beställaren behjälpliga i form av projektledare el och besiktning.

Läs mer

 

Industri/Kontor

Hasselbladhuset
Hasselbladhuset, Norra Älvstranden, Göteborg
hasselbladFärdigställande: Anlaggningen togs i bruk i juni 2003
Anläggningen invigdes av Konungen den 2:a oktober och utgjorde huvudkontor för Hasselblads verksamhet omfattande administration, produktion, forskning, lager, kontor, utställning samt allmänna utrymmen.
Stora krav på estetiska kvalitéer har ställts och en medveten ambition harvarit att huset skall associera till kamerans färger i svart och metall. En ambition som även följt med i inredning och belysningsarmaturers utseende.

 

Gulves

Beställare: AB Bygg-Triangeln

Nybyggnad av utställnings- och försäljninghall. Inflyttning sommaren 2008.

 

Kanalhuset

Beställare: SR/SVT

Kanalhuset 030På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB och i samråd med Sveriges Radio och Sveriges Television med respektive teknikansvariga har vi projekterat om- och tillbyggnad av fd Hasselbladshuset på Norra Älvstranden till ett nytt mediahus för SR och SVT.

 

 

 

 

 

Läs mer

 

Hotell

Nötholmen Hotell och Spa-anläggning

Beställare: Veidekke construction AB

Nybyggnation av hotell med 101 lägenheter (202) rum, restaurang, konferens och Spa. ELK har i samråd med arkitekt Krook & Tjäder utfört rambeskrivning och detaljprojektering av el- och telesystem.

Byggnadsår: 2005-2007

 

 

Läs mer

 

Köpcentra/Butiker

Eriksberg Köpcentra

Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB

ELK har projekterat försörjningssystem för elkraft, tele, data, belysning mm. Även detaljprojektering för hyresgästerna. Projektering 2000-2001.

Beställare: Jones Lang LaSalle

Projektering av ombyggnad till fler butiker, från 6 butiker till 13st. 2007

 

Bäckebol Homecenter

Beställare: KF Fastigheter

ELK har utfört förstudie och detaljprojektering för ändring och tillbyggnad av Bäckebol Köpcentrum. 2002-2003

 

 

Läs mer

 

Bilvårdsanläggningar

Varbergs Bildepot

Tillsammans med Johnels & Moberg Arkitekter har ELK projekterat det nya lastbilscentret vid Varbergs Bildepot. ELK har ansvarat för de utformning av de El-tekniska systemen samt det in-/ utvändiga belysningskonceptet.

Visualiseringar: Johnels & Moberg Arkitekter

VarbergsBildepot_1 VarbergsBildepot_3

 

Hyundai Bilexpo

ELK har projekterat ett antal Hyundaianläggningar runt om i landet.

Tillsammans med Johnels & Moberg Arkitekter tog ELK även fram belysningskoncept för Hyundai i Sverige.

 

Daimler Chrysler, Malmö

Beställare: Daimler Chrysler Sverige AB

Ombyggnad av bilvårdsanläggning för Mercedes Benz. ELK utförde projekteringn av följande anläggningstyper: Belysning, Allmän kraft, Telefoni, Datanät, Passagekontroll, Inbrottslarm

 

Läs mer

 

Kyrkor/Slott

 

 Amhults kyrka

Amhults_kyrka_1Amhults_kyrka_2I Göteborgs nya stadsdel Amhult i Torslanda pågår byggnationen av Amhults kyrka för fullt.Amhults kyrka blir en av tre kyrkor i Torslanda‐Björlanda församling och tänkt som ett modernt och flexibelt komplement till de medeltida kyrkorna i Torslanda och Björlanda. ELK har på uppdrag av Svenska kyrkan i Göteborg ansvarat för EL‐projekteringen i projektet. Amhults kyrka förväntas stå klar under senare delen av 2014.

 

 

 

Svenska Kyrkan i Göteborg

För både Svenska kyrkans Fastighets- och kyrkogårdsförvaltnings räkning är ELK med och tar fram underlag inför stundande utbyte av äldre belysningsarmaturer med kvicksilver.

Totalt omfattar utbytet ca 40 objekt med varierande antal belysningsstolpar.
Utbytet föranleds av EU:s utfasning av ineffektiva och miljöfarliga ljuskällor. Fr.o.m. april 2015 förbjuds kvicksilverlampan och bidrar till att många äldre anläggningar behöver uppdateras med moderna och energieffektiva ljuskällor.

Stampens kyrkogård

Stampens Kyrkogård

Tuve kyrka

Tuve Kyrka/kyrkogård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Gabriels församling

St Gabriels församling

Församlingen i St Gabriels församling är trångbodda och för tillfället pågår arbetet med den planerade utbyggnaden bestående av en ny kyrksal, ett anslutande kyrktorg samt ett källarplan som senare kommer inredas. ELK har utöver en rambeskrivning för de nya el-, tele- och transportsystemen arbetat fram ett ljusdesignkoncept. I St Gabriels kyrka har stor vikt lagts på att skapa en genomtänkt och passande belysningslösning.

Kyrksalens stora rymd framhävs genom ett homogent uppljus i det välvda taket samtidigt som modernt utformade kronor står för rummets allmänljus. Lösningarna görs lätthanterliga och användarvänliga genom ett KNX-styrsystem med manöverpaneler med förinställda ljusscenarier. De genomtänkta lösningarna med det lilla extra uppnås samtidigt som målet att uppnå en låg energikonsumtion och långa bytesintervaller infrias.

 

Östra Kyrkogården

Beställare: Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning

ELK gjorde ljusdesignen för den nya askgravlunden och vissa befintliga delar.

 

Tjolöholms Slott

Beställare: Stiftelsen Tjolöholms Slott

tjolöholms slottI december 2007 har ELK på uppdrag av Stiftelsen Tjolöholms Slott ljussatt slottet och dess omgivningar.

Designen var tänkt som en slinga som började vid Storstugan och avslutades i slottsträdgården. Anläggningen innefattade ett femtiotal armaturer.

 

 

 

Gustavi Domkyrka

Beställare: Svenska Kyrkan i Göteborg

ELK har utfört slutbesiktningar gällande El, Tele, Transport (hissar) och säkerhetssystem.

Har föreslagit åtgärder samt kostnadsberäknartänkta installationsförändringar inför renovering av kyrkan inför 200-årsjubileum 2015.

 

Läs mer

Comments are closed.