Lindholmskajen Kv 3

ELK har på uppdrag av Peab Bostad upprättat förfrågningsunderlag för El- och Telesystem på Lindholmskajen kv 3. Husen blir även försedda med Solkraftanläggningar (solceller).

Kv 3 är första etappen av två etapper i denna nya bostadsrättsförening. Arkitektens vision är att husen med tillhörande gårdar ska spegla Bohusläns granitklippor, forna tiders båtvarv och att vattnet som omger husen ska avbilda skärgården och byggnaderna dess öar.
Arkitekt är Sweco.

lindholmskajen
Visualisering: Sweco