Petra Sandberg ackrediterad ljusdesigner

Nyligen ackrediterades Petra Sandberg av branschorganisationen Svensk Ljusdesigner.

”Genom att skapa en ackreditering erbjuds beställare och byggherrar en kvalitetsnivå vid upphandling av oberoende ljusplanering.”

Du kan läsa mer om vad ackreditering innebär på svenskljusdesigner.se