Företagsbeskrivning

ELK är ett ingenjörsföretag med projektering inom el- och telesystem.
Vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele. Företagets medarbetare håller en mycket hög allmän kompetens blandat med spetskompetens inom olika områden. Kompetensutveckling för medarbetare prioriteras mycket högt inom företaget.

Organisation

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.
Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät. Vi arbetar även med ljusdesign för det offentliga rummet.
Vi har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

 

Utdrag ur affärsplanen

Den tekniska utvecklingen

I den nya IT-tekniken och snabba kommunikations-lösningarnas spår, sprutar nya lösningar och system inom många områden ut.
Ett problem för kunder/slutanvändare är att sådana lösningar och system sällan är beprövade och utvärderade. Där kan vi medverka som kritisk teknikköpare och i sammanhanget också tydliggöra aspekter på miljö- och energieffektivitet. Frågor kring kundernas miljöpolicy kommer att blir mycket viktigt.

Hur vi uppfattas av våra kunder

Vi har ett gott renommé. Våra kunder uppfattar oss som kompetenta. Vi har en bra struktur och lämnar bra jobb ifrån oss.
Kunderna känner tillit – de vet vad de får. ELK uppfattas som ett stabilt företag med bred kompetens. Bolaget har stora beställare och intressanta projekt. Det ger stora möjligheter för medarbetare att utvecklas i sitt yrke och en stor frihet.

 

Kvalitets- och miljöarbete

ELK är certifierad enligt FR2000 verksamhetsledningssystem, vilket innebär kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system.

FR2000 – vår motor, din trygghet

Vi är ett FR2000-certifierat företag och det ger dig som kund många fördelar.
Verksamhetsledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet.

 

 

Tipsa en vän!

Comments are closed.