Marstrands Havshotell

Den 1 november var det inflyttning i den nya delen på Marstrands Havshotell.

Den första gästen till den nybyggda delen checkade in samma dag.

ELK har projekterat el- och telesystem.