Kvibergs Krematorium

Tidningen Arkitektur har gjort ett reportage om projektet Kvibergs Krematorium, där ELK omnämns som sidokonsult. Vi har projekterat el- och telesystem för projektet.

I tidningen Arkitektur, nummer 4/2018,  kan du läsa hela reportaget.