Gamlestadens pendeltågsstation

gamlestanPå Gamlestadens pendeltågsstation pågår nu den sista delen att montera väderskydd nr 5.

Samtidigt pågår arbeten med att sammankoppla spåren från Kortedalabanan till nytt spår från Angeredsbanan.