ELK på konferens och kick-off

Fredagen den 13 september var det konferens på Kviberg Arena, där intressanta projekt och konsultrollen presenterades.

Efter lunch bar det av till Ringön för en presentation av Vegabryggeriet och dess olika ölsorter.

vega
En av sorterna som provades

Därifrån tog vi oss med ribbåtar ut i södra skärgården och Brännö Brygga, där intogs en bubblande fördrink.

ribbåt
Vi gör oss klara för avfärd

Efter påstigning i båtarna styrdes kosan mot norra skärgården och Björkö där middag och dryck intogs på restaurang Seaside.ribbåt

Efter avslutad måltid kördes vi åter med båtarna till Eriksberg och Stenpiren där kvällen fortsatte för några tappra medarbetare.