ELK på ”höjdaruppdrag”

ELKs stora kompetensportfölj innehåller besiktning på hög höjd.

besiktning master

För Göteborgs Stad IOFF har vi i  utfört statusbesiktningar av belysningsmaster och elinstallationer på deras fotbollsplaner och idrottsfält.

besiktning master