Lite historia

ELK firar 40 år 2020! 1980 är året då de tre gentlemännen Claes Berg, Bo Renhult och Gunnar Magnusson grundar ELK.
På den tiden var High Chaparral en populär TV-serie där karaktären Manolito utmärkte sig (se Bo Renhult).

grundarna elk firar 40 år
Fr vänster: Claes Berg, Bo Renhult, Gunnar Magnusson

ELKs första kontor låg på Ingeborgsgatan i Lunden.
År 2002 övertog ”de tre vise männen” Tommy Gustafsson, Jörn Skramdal och Peter Altrov ELK.

delägare
Fr vänster: Tommy Gustafsson, Jörn Skramdal, Peter Altrov

Som bilden visar är det ”bar o åk” in i framtiden.

Under åren har företaget både vuxit och minskat och som mest hade ELK 25st anställda, då hade ELK sitt kontor på Teatergatan, mitt i centrala Göteborg.
Dock är kontorets bas sedan 22 år på von Utfallsgatan 30.

Bolagsstyrelsen har alltid haft en extern styrelseordförande. Och de senaste 15 åren är det Lennart Molander som har haft den rollen. Lennart var tidigare aktiv som advokat på advokatfirma Lindahls och har varit god kraft i styrelsens arbete.

Idag är ägarkretsen utökad med ytterligare två delägare: Daniel Ryberg och Henrik Matsum.